فروش زغال قلیان

محل فروش زغال قلیان

زغال قلیان با سوزاندن چوب درختان به دست می آید که بیشتر آن به کربن تبدیل می شود. انواع مختلف زغال وجود دارد که زغال لیمو بهترین است. از درخت مرکبات به دست می آی

بیشتر بخوانید