فروشنده زغال

فروشنده زغال فشرده عمده

زغال فشرده چوب بلوط ، ذغال چینی و یا زغال ترکیبی ، نوعی از انواع زغال می باشد که از مخلوط کردن چند زغال باهم و قرارگیری در دستگاه های تولید زغال به دست می آید.

بیشتر بخوانید