توزیع کننده زغال مرغوب کبابی

توزیع کننده زغال مرغوب کبابی

زغال که از سوختن چوب و اقسام مختلف درختان و گیاهان به دست می آید نوعی کربن فشرده است که با آتش زدن آن حرارت قابل توجهی آزاد می گردد و این ماده یکی پر کاربردی تر

بیشتر بخوانید