توزیع کننده زغال بسته بندی

توزیع کننده زغال بسته بندی

زغال یکی از مواد مصرفی و جزئی جدایی ناپذیر در ایرانیان است. ما سالها ترجیح می دادیم از زغال سنگ برای کشیدن قلیان ، تهیه کباب و تهیه چای آتشین به جای آتش گاز است

بیشتر بخوانید