ارائه کننده زغال کبابی

ارائه کننده زغال کبابی

برای پخت انواع کباب، زغال کبابی خیلی بهتر از زغال های دیگر می باشد. زغال کبابی بدون بو و دود می باشد و خاکستر روشنی دارد. زغال کبابی را به روش سنتی و از تکه های

بیشتر بخوانید