ارائه کننده زغال شمشی

ارائه کننده زغال شمشی

انواع مختلف ذغال از درختان سوخته بدست می آید ، اما برخی از آنها از خاک زغال چوب لیمو و بادام زمینی به نام زغال سنگ بدست می آید که در قلیان و غذاهای کبابی استفاد

بیشتر بخوانید