زغال منقلی

شرکت پخش زغال منقلی

شرکت پخش زغال منقلی، این زغال ها را در بسته بندی و به صورت فله ای، پخش می کند و با توجه به مقداری که خریداری می کنید، قیمت های مختلفی نیز دارد، ایران از پرمصرف

بیشتر بخوانید

مرجع عرضه زغال منقلی

مرجع عرضه زغال منقلی را هم به صورت کیلویی و هم بسته بندی شده عرضه می کند تا خریدار بتواند با توجه به مقدار نیاز خود خریدش را انجام دهد. زغال منقلی انواع مختلفی

بیشتر بخوانید